Investor Chamber Alumni

Investorstipendiaternas alumninätverk. Medlemskap i Investor Chamber Alumni ges till Investorstipendiater som tjänstgjort vid Svenska Handelskammaren i London eller i Düsseldorf.

Investor Chamber Alumni

Investorstipendiaternas alumninätverk. Medlemskap i Investor Chamber Alumni ges till Investorstipendiater som tjänstgjort vid Svenska Handelskammaren i London eller i Düsseldorf.

Investor Chamber Alumni

Syftet med Investor Chamber Alumni är att sprida Investors namn och öka dess goodwill, verka för ett ökat utbyte mellan nuvarande och tidigare stipendiater samt sprida information om Investorstipendiet. Medlemmar i nätverket får möjlighet att utbyta erfarenheter, bygga nätverk samt berätta om sitt senaste år vid den årliga Investor Chamber Alumni träffen. Alla tidigare stipendiater bjuds in årligen till en heldag som innehåller företagsbesök på ett bolag ägt av Investor, årsmöte för Investor Chamber Alumni samt middag.

Investor är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Historia 

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag.
Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling.
Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar SEB, Atlas Copco, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.


 

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Läs mer om Investor »