Sök stipendium

Svenska Handelskammaren i London
Investor lämnar sedan 1999 till Svenska Handelskammaren i London stipendium för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri.

Stipendiesumman uppgår till 150.000 kronor och tillträde sker i början av juni varje år för tolv månaders tjänstgöring på Handelskammaren i London. Sexton stipendiater har hittills genomgått denna utbildning.

Som stipendiat kommer du att involveras i kontaktskapande aktiviteter och seminarier och du kommer bl.a. att vara ansvarig för:

  • Organisationen av The Young Professionals (YP). Inom ramarna för YP bedrivs både evenemangsserier inriktade mot både entreprenörskap och ledarskap med syftet att utbilda unga karriärsinriktade genom erfarenhetsutbyten och nätverkande som evenemang av mer social karaktär. Ansvaret rör både arrangemang, innehåll och budget.

  • Utformningen och produktionen av medlemstidningen LINK. The LINK har producerats i över trettio år och är ett svenskt-brittiskt handelsmagasin med över 75.000 läsare per år. Magasinet produceras in-house.

  • Organisationen av kammarens Business Services Desk som tar hand om inkommande externa och interna förfrågningar samt marknadsundersökningar, research och kontakter för att främja handel mellan Sverige och Storbritannien.

Som stipendiat kommer du att under ett år aktivt delta i arbetet vid Handelskammaren och alla dess arbetsområden samt få ta del av omfattande kontaktskapande verksamhet, inte minst genom Handelskammaren många årliga evenemang. Du kan läsa mer om Handelskammarens verksamhet på hemsidan www.scc.org.uk

Du som söker skall vara initiativrik och helst ha visat prov på entreprenörsanda och ledarskap. Du bör nyligen ha avslutat en ekonomisk utbildning, gärna med inriktning på marknadsföring på högskola eller universitet och måste besitta mycket goda kunskaper i både engelska och svenska. Förmåga att formulera sig i tal och skrift i båda språken är ett krav.

Sista ansökningsdag för tjänstgöring på Handelskammaren 2017/2018 var den 31 oktober 2016.

 

 

För mer information om ansökningsförfarandet eller Handelskammaren, vänligen kontakta Ulla Nilsson via e-mail nilsson@scc.org.uk

Det slutliga valet av stipendiat åligger Handelskammarens sekretariat.


 

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Läs mer om Investor »