Svenska Handelskammaren för Storbritannien i London

Svenska Handelskammaren i London är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation vars främsta uppgift är att stimulera och vidareutveckla handels- och affärsverksamheten mellan Storbritannien och Sverige samt att skapa ett forum för dess medlemmar för att bland annat utbyta affärsidéer, erfarenheter och produkter.

Handelskammaren har funnits sedan 1906 och har sedan dess utgjort en viktig grund för svenska företag i Storbritannien. Dess verksamhet finanseras av dess medlemmar samt inkomster från diverse aktiviteter som arrangeras av Handelskammaren.

Idag har Handelskammaren cirka 400 medlemsföretag från båda Sverige och Storbritannien och inkluderar även multinationella företag. Gemensamt för dessa företag är att de har ett intresse för Sverige och/eller Storbritannien samt att expandera på nya marknader.

Svenska Handelskammaren är en av de största utländska handelskamrarna i London och troligtvis den mest aktiva; årligen anordnar kammaren ca sextio evenemang.

Kontakt
Svenska Handelskammaren i Storbritannien
Sweden House
5 Upper Montagu Street
London W1H2AG

Tel: +44 (0)20 7224 8001
yp@scc.org.uk
www.scc.org.uk


 

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Läs mer om Investor »