Svenska handelskammaren i Tyskland

Svenska Handelskammaren i Tyskland är en förening för privatpersoner och företag med ett särskilt intresse för det tysk-svenska näringslivets framtid.

Handelskammaren grundades 1959 och har sedan starten utvecklat det viktigaste nätverket för svenska företag på tysk mark som önskar slå sig in på den europeiska marknaden. Utöver detta tillkommer egna företagare, till exempel advokater och översättare, som är väl förtrogna med såväl samhälle som kultur och rådande praxis i både Sverige och Tyskland.

Många medlemmar behåller sitt medlemskap i Handelskammaren också efter sitt yrkesverksamma liv och fortsätter då med med ett personligt medlemskap. På detta sätt säkrar Handelskammaren sin tillgång på en sedan lång tid tillbaka växande kunskap från många olika branscher och har etablerat ett stort kontaktnät som löpande uppdateras och förnyas.

Kontakt

Schwedische Handelskammer in der Bundesrepublik Deutschland
Berliner Allee 32
D-40212 Düsseldorf

Tel: +49 211-86 20 20 0
Fax: +49 211-32 44 88

info@schwedenkammer.de
www.schwedenkammer.de


 

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Läs mer om Investor »